Asset 7_3x.png

Sonsuz olanaklar sunan yeni nesil yerel yönetim platformu kurun

Sonsuz olanaklar sunan yeni nesil yerel yönetim platformu kurarak, herkesin kazandığı bir platformun orkestra şefi olun.

Asset 9_3x.png

Basit,
bütünleştirici,
yeni nesil =

Güvenli Süper Uygulama

Süper Uygulama, içinde onlarca uygulamanın olduğu bir şemsiye uygulamadır.

 

Entegre ve verimli bir deneyim sunduğu için insanların her gün kullanacağı, içindeki farklı uygulamalar arasında sinerji yaratarak katma değerli hizmetler sunan kapalı bir ekosistemdir.

Bütünsel bir dijital dönüşüm ile verimlilik ve inovasyon sağlayın

Belediye, bağlı kuruluş ve iştirak şirketlerinin kurumsal BT altyapısını yarının dünyasına hazır hale getirin.

 • Tekil, dijital, güvenli kimlik

 • Anlamlandırılmış veri yönetimi

 • Güçlü iletişim, koordinasyon ve işbirliği

 • Etkin ve fonksiyonel kaynak kullanımı

 • Güçlü ve verimli iş süreçleri

 • Yeni nesil hizmetler

Vatandaşlar ile etkin iletişim kurun ve duygusal bağ yaratın

İnsan odaklı, yeni nesil bir katılımcı demokrasi platformu kurun.

 • Çift yönlü, kişiselleştirilmiş, anlık iletişim

 • Hızlı, kapsayıcı, şeffaf bir yerel yönetişim sistemi

 • Karar alma süreçlerine eşit ve etkin katılım

 • Artan hemşehrilik ve aidiyet duygusu

Şebeke etkisi ile şehir ekonomisini büyütün.

Şehrin enerjisini, yaratıcılığını, çeşitliliğini ve ekonomisini canlandırın.

 • Şehir ekonomisine ve istihdama katkı

 • Kentin yaratıcı potansiyeline ve girişimciliğe destek

 • Yeni gelir kaynakları

 • Açık inovasyon

Sosyal hizmetlere erişimi ve sosyal yardımlaşmayı kolaylaştırın.

Sosyal ihtiyaçları eşit ve kapsayıcı bir şekilde karşılayarak refah seviyesi yüksek ve paylaşan bir şehir oluşturun.

 • Herkesin kolay erişebileceği ve güvenle kullanabileceği bir uygulama

 • Belediye hizmetlerine kolay, pratik, rahat ulaşım

 • Sosyal yardımlaşma ve topluluk oluşturma imkanı

 • Afet ve kriz yönetimi

Girişimcilik ekosistemine destek vererek yerel ekonomiyi büyütün

Start-up ve KOBİ’lere erişimi kolay bir ekosistem sunarak kaldıraç olun.

 • Kamu-özel işbirlikleri (PPP)

 • Şehir markasının ve teknolojinin sağladığı itibarlı, güvenilir trafik

 • Yatırımcı ortamları (B2B eşleştirme, “kickstarter”, kitle kaynak kullanımı)

 • Markalaşma ve referans

 • Büyük oyunculara karşı ayakta durma imkanı